Français/malgache

Ireo Malagasy fefika tao amin’ny nosy Tromelin - Tantara marin’i Tsimiavo / Les Robinsons de l’île Tromelin - L’histoire vraie de Tsimiavo

- 2020 - 68 pages

Ny 31 jolay 1701, tao anaty sambo Utile i Tsimiavo. Naondrana antsokosoko tao anatin’ny lakalin’ilay sambo ara-barotra niaraka tamin’ireo Malagasy hafa miisa 159, navarina ho andevo, izy.
Tao anatin’ny alina mikitroka, no nivadika ny rasa . . .

Lire la suite

Ireo Malagasy fefika tao amin’ny nosy Tromelin - Tantara marin’i Tsimiavo / Les Robinsons de l’île Tromelin - L’histoire vraie de Tsimiavo

16.000 Ar, - €