Livraison

Raha te hividy ny bokinay ianao dia afaka manao livraison izahay. 2.000Ar ny livraison raha eto amin’ny centre ville, 5.000 Ar kosa raha périphérie.

Raha manao commande androany ianao dia rahampitso no manao livraison izahay.
Atao vola feno no omena ary atao anaty valopy mba tsy hisian’ny fifampikasoana.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *