Angano diavolana


de

Amin’ny andro takariva no fotoana fitantarana angano fahiny, amin’ilay takariva filentehan’ny masoandro fa ipoitran’ny volana misolo toerana azy.

Rehefa diavolana ny andro dia ravo ery ny ankizy ka miara-mialao eny am-pamoloana.
Mitondra hafaliana tokoa manko ny diavolana!
Antenaina fa hitondra hafaliana ho an’izay mamaky azy koa ireto angano noraketina anaty boky ireto, ka nomena ny lohateny hoe: ANGANO DIAVOLANA.

Prix: 10.000 Ar €

Commander