Fahalalam-pomba, fahaiza-miaina. Torolalana ho an’ny ankizy.


de


“Fahalalam-pomba, Fahaiza-miaina” nosoratan’i Rakotoanosy Marie Michèle ary niarahany nanao tamin’ny Mpanabe Ralison Andriamandranto, Filohan’ny ONG Manda. Efa very daholo ny fahalalam-pomba amin’izao ka mila averina hampitaina amin’ireo zanatsika satria izany no mahamafy orina ny fiaraha-monina.

 

4 392 vues

Prix: 8.000 Ar, 5 €

Commander