Ilay lolokely jejo / Le petit papillon coquet


de

Indray fahavaratra, nisy lolokely iray tsara loko, naka mamy sy nandihindihy teo amin’ny zaridaina. Nitsiriritra azy ery ireo voninkazo. Jejo kely ilay lolo ka tsy misy tokony ho tsara tarehy noho izy, hono, ny zavaboahary rehetra ety ambonin’ny tany….

Un été, un petit papillon aux belles couleurs butinait et dansait dans le jardin fleuri. Les fleurs l’admiraient tellement.Le petit papillon était tellement coquet que, selon lui, de toutes les créations sur terre, rien ne devrait être plus beau que lui….

Prix: 12.000 Ar, 8 €

Commander