Ilay Zaridaina / Le Jardin


de


Nisy, hono, ankizy mianadahy antsoina hoe Ilemazoto sy Ivonikanto. Kamboty ray sy reny izy ireo ka notaizan?ny rahalahandrainy. Manana zanakavavy antsoina hoe i Ketaka izy mivady. Tsy tian’i Ketaka ireto kamboty havany…

Il était une fois, deux enfants nommés Ilemazoto et Ivonikanto. Ils étaient orphelins et c’est leur oncle paternel qui les avait élevés. Les époux avaient une fille appelée Ketaka.
Ketaka n’aimait pas les deux orphelins…

Prix: 11.000 Ar, 8 €

Commander