Ny hazo, ny Rano ary ny Rivotra / L’Arbre, l’Eau et le Vent


de

Ny hazo, ny rano, ary ny rivotra dia zava-dehibe amin’ny fiainan’ny zanak’olombelona. Mila tandrovana sy hajaina izy ireo mba hanan’ny olombelona tontolo iainana mahafinaritra sy mirindra.

L’Arbre, l’Eau et le Vent sont tous importants dans la vie de l’Homme. Il faut donc les préserver et les respecter pour que l’Homme ait un environnement agréable et harmonieux.

 

Prix: 11.000Ar, 8 €

Commander