Vient de paraître

Ity ny boky nivoaka manaraka. « Fahalalam-pomba, fahaiza-miaina. Torolalana ho an’ny ankizy. » nosoratan’i Rakotoanosy Marie Michèle ary niarahany nanao tamin’ny Mpanabe Ralison Andriamandranto, Filohan’ny ONG Manda. Efa very daholo ny fahalalam-pomba amin’izao ka mila averina hampitaina amin’ireo zanatsika satria izany no mahamafy orina ny fiaraha-monina.

Nombre de pages: 20
format: 16 x 16cm
Prix de vente : 8.000Ar, 5€
A partir de 6 ans.

Interview de l’auteure

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *