Ohabolana : Kolo saina ho an’ny ankizy !


de

Fitaovana hanampy ny ankizy 8 taona -11 taona mba hahalalany ny kolontsaina sy soatoavina malagasy ity boky ity. Ohabolana 12 notsongaina tao anaty fandaharam-pibeazana no vahavahana sy hazavaina ato mba hahaizany mampiasa azy ireny aorian’ny famakiana ity boky ity. Zava-dehibe eo amin’ny fiainan-tsain’ny ankizy ny fahaizany mampihatra ireny ohabolana ireny eo amin’ny fiaraha-monina ka hitarika azy hanana fomba fiaina sy fahazarana vaovao.

Prix: 6.500 Ar, 4 €

Commander